Informaţii taxe de participare

Taxa de participare la conferință: 250 lei

Aceasta include: 

  • mapa conferinței,
  • diploma de participare,
  • publicarea lucrărilor în volumul conferinței (lucrările selecţionate de către comitetul ştiinţific se vor publica în Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, www.bipcons.ce.tuiasi.ro),
  • participarea la toate sesiunile științifice,
  • cina festivă,
  • masa de prânz,
  • pauzele de cafea.

Detalii de plată a taxei de participare

Plata taxei se va putea face în perioada 15 februarie 2017 - 30 iulie 2017 către: 


Societatea Academică de Construcţii “Profesor Anton Şesan”

Str. Prof.dr.doc.D.Mangeron, nr. 1

CIF 12668268

BCR, filiala Iaşi

IBAN: RO09RNCB0175033606350005.


Comentarii: 15CONMET şi numele primului autor.

Taxele de transfer bancar sunt suportate de deponent.

Vă rugăm să trimiteţi o copie scanată a ordinului de plată/chitanţei pe adresa de e-mail: 15conmet@tuiasi.ro

 

Înscrie-te şi tu!

Talon de Participare

Parteneri

Noutăți

Extindere termen

1 septembrie 2017 - extinderea termenului de trimitere a lucrărilor ştiinţifice la conferinţă....