Înregistrare

Talon de participareVă rugăm să bifaţi corespunzător opţiunilor dumneavoastră:

*Dacă doriți să participați în cadrul Conferinței fără depunerea unei lucrări științifice, vă rugăm să completați în câmpurile Titlu lucrare și Rezumat mențiunea ”Fără lucrare”.

Rezumat

Autori


Autor 1
Autor 2
Autor 3
Autor 4
Autor 5

Rezumatul de max. 300 cuvinte se redactează în limba română în MS-Word cu caractere Times New Roman, 12 points şi va cuprinde obiectivele şi concluziile principale ale lucrării. Un autor poate prezenta/publica maxim 2 lucrări. Lucrările vor fi pregătite pentru susţinere.

Vezi tematicile
 • 1. Standarde și coduri în practica de proiectare
 • 2. Structuri din elemente cu secțiune mixtă oțel-beton
 • 3. Structuri din profile cu pereți subțiri formate la rece
 • 4. Proiectarea și comportarea la acțiuni extreme
 • 5. Cercetări experimentale și analize numerice
 • 6. Performanțe de proiectare pe baza programelor de calcul automat
 • 7. Durabilitatea, sustenabilitatea, robustețea structurilor
 • 8. Reabilitarea și consolidarea structurilor (clădiri, structuri metalice speciale, poduri)
 • 9. Proiectarea, execuția și montajul unor structuri metalice remarcabile. Studii de caz
 • 10. Tendințe novatoare în fabricare și execuție
 • 11. Oțelul în arhitectură

Taxele de participare şi contul rezervat acestora vor fi precizate pe 15 februarie 2017, conform anunţului. Vă rugăm să completați talonul de participare la conferinţă, cu rezumatul lucrării, până la data de 15 februarie 2017.

PREMIUL TINERI CERCETĂTORI

Cea mai bună lucrare a tinerilor cercetători (sub 35 de ani) se va premia în cadrul festivităţii de închidere a conferinţei